Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Lp.

Posiedzenia RP/Inne

Termin zebrania

Zadania/plany/programy

Osoby odpowiedzialne

1

Zebranie Zespołu kierowniczego szkoły

21.08.2018r. godz. 10.00

Plan przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019;

Zmiany organizacyjne wynikające ze zmiany przepisów oświatowych. Powołanie Przewodniczących Zespołów i Agend szkoły

Dyrektor

2.

Spotkania zespołów i komisji RP

21-28.08.2017r godz. 11.30

Zespół Wychowawczy kl. 0 – IV

Zespół Wychowawczy kl. V – VIII i oddz. gimn.

Inne zespoły i komisje szkolne /Komisja Socjalna, Inwentaryzacyjna/

- opracowanie planów pracy Zespołów Wychowawczych;

- opracowanie/uaktualnienie, na bazie wniosków, regulaminów i procedur obowiązujących w szkole oraz współpracy z rodzicami (na podstawie wniosków z roku 2017/2018)

Wicedyrektorzy

Pedagodzy

3.

Spotkania   zespołów RP – c. d.

21-28.08.2017r. godz. 10.00

Zespoły Przedmiotów Matematycznych i Przyrodniczych

Zespoły Przedmiotów Humanistycznych

Zespoły J. Obcych

Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej

Zespoły ds. Sporu i Turystyki

Liderzy zespołów na bazie wniosków z ubiegłego roku przygotują projekty planów pracy na rok szkolny 2018/2019.

-plan i harmonogram prac z uczniem zdolnym;

-plan i harmonogram prac z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i problemami wychowawczymi

Dyrektor i

Wicedyrektorzy

4.

Dziennik Elektroniczny – szkolenie RP

29.08.2017r. godz. 09.00

Szkolenie – aktualizacje dziennika elektronicznego oraz platformy LIBRUS

Wnioski dot. dziennika wynikające z roku szk. 2017/2018

Praca z platformą LIBRUS

Pietraś

M. Chemperek

5.

Posiedzenie RP rozpoczynające rok szkolny 2018/2019

30. 08. 2018 r. – godz. 9.00 /MCI/

Wg przyjętego porządku RP

Dyrektor

6.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - 03. 09. 2018 r.

/Hala sportowa CKFiS/

Szkoła Podstawowa kl. 0 - III – godz. 9.00

Szkoła Podstawowa kl. IV – VIII i oddziały gimnazjalne – godz. 10.00

          

Przygotowanie hali i scenariusza uroczystości

Dyrektor,

wicedyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele

7.

Spotkanie z Lubelskim Kuratorem Oświaty – 28.08.2018r. godz. 9.00

Zespół Szkół nr 5 ul. Elsnera

Dyrektor

*-obecność na zebraniach zespołów i RP obowiązkowa;

* zastrzega się możliwość zmian terminów.                                                                   

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo