Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Lp

Posiedzenia RP/Inne

Termin zebrania

Osoby odpowiedzialne

1.

 

Egzamin gimnazjalny –powołanie Szkolnego Zespołu

 

18, 19 i 20. 04. 2018 r. – egzamin gimnazjalny- odprawa Zespołu –godz.8.00

Dyrektor

2.

Szkoleniowe posiedzenie RP

T1. Planowanie jednostki z elementami oceniania     kształtującego i ewaluacji własnej pracy – 2 grupy

T2. Zmiany w prawie oświatowym /Karta Nauczyciela i inne/ ważne dla nauczycieli.

T3. Opiniowanie Arkusza organizacyjnego na rok 2018/2019. Godziny dyrektorskie. Programy i podręczniki szkolne – opinia i inne.

T4. Bezpieczna szkoła

T5. Szkolenie „zaprogramuj swoją lekcję ze Scottie Go!!”

15. 02. 2018 r. godz. 14.20 gr 1 i gr 2 – MCI- D. Mączka

 

12. 03. 2018 r. – godz. 15.30 MCI – (cała RP) – Firma Eko-Tur

 

13. 04. 2018 r. – godz. 15.15 MCI - (cała RP)  

 

06. 04. 2018 r. – RP - godz. 13.15

 

18.04.2018r - oddziały 0-3

Dyrektor i wicedyrektorzy

3.

Rady Pedagogiczne – klasyfikacyjne za

II półrocze.

12. 06. 2018 r. godz. 15.15 – kl. 0-3

13. 06. 2018 r. godz. 15.15 kl. 4-7 i oddziały G

Wicedyrektorzy

4.

Rada Pedagogiczna – zatwierdzająca wyniki za II półrocze oraz podsumowanie II półrocza/*

 18. 06. 2018 r. – godz. 14.25 – MCI

Dyrektor i wicedyrektorzy

5.

RP podsumowująca rok szk. 2017/2018

27. 06. 2018 r.-Sz P - godz. 09.00 sala MCI- obiad                        

Dyrektor

6.

Ferie wiosenne: 29. 03. - 03. 04. 2018 r.

 

7.

Rada Rodziców w pełnym składzie – 12. 04. 2018 r. godz. 18.00

Dyrektor

8.

Spotkanie z nauczycielami realizującymi awans zawodowy – sprawozdania /ocena/-19. 06. 2018 r.

Nauczyciele stażyści – rozmowa kwalifikacyjna – 25. 06. 2018 r. – godz. 9.00

Dyrektor

9.

Zebrania z rodzicami – II półrocze

12. 04. 2018 r. - kl. IV-VII i oddz. G

- zebranie ogólne godz. 17.00 - kl. 3G - Egzamin 

- zebranie ogólne godz. 17.00 – kl. 4-5- T: Fonoholizm – zagrożenia; Negatywny wpływ nadopiekuńczej postawy rodziców na funkcjonowanie dzieci      

11. 04. 2018 r. - klasy 0 - III godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

- T: Negatywny wpływ nadopiekuńczej postawy  rodziców na funkcjonowanie dzieci

Dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciele

Zakończenie roku szkolnego*

(cała szkoła)

22. 06. 2018 r.

godz. 9.00; kl.4-7 i oddz. G

godz. 10.30 – kl.0 - 3

Hala Sportowa CKFiS

Dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawcy

*-obecność na zebraniach i RP obowiązkowa;

* zastrzega się możliwość zmian terminów RP.

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo