Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Lp.

Posiedzenia RP/Inne

Termin zebrania

Zadania/plany/programy

Osoby odpowiedzialne

1

Zebranie Zespołu kierowniczego szkoły

 

16.08.2017r. godz. 10.00

Plan przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018;Zmiany orga. wynikające z reformy oświaty. Powołanie Przewodniczących Zespołów i Agend szkoły

Dyrektor

2.

Zebranie zespołów ds. nowelizacji statutu szkoły

 

28.08.2017r. – godz. 9.00

Przygotowanie projektu zmian w statucie w związku ze zmianami prawa oświatowego – NOWY STATUT SZKOŁY

V-ce dyrektorzy

3.

Spotkania zespołów i komisji RP

 

 

21-25.08.2017r godz. 10.00

 

  1. Zespół wychowawczy Szkoły Podstawowej
  2. Inne zespoły i komisje szkolne

-Opracowanie planów pracy ZW;

-Opracowanie programów wychowawczo-profilaktycznych;

- opracowanie na bazie regulaminów procedur usprawiedliwiania godzin nb oraz współpracy z rodzicami (na podstawie wniosków z roku 2016/2017)

v-ce dyrektorzy

pedagodzy

4.

Spotkania zespołów   RP

21-25.08.2017r. godz. 10.00

1.    Zespoły przedmiotów matematyczno—przyrodniczych

2.    Zespoły Przedmiotów humanistycznych

3.    Zespoły nauczycieli j. obcych

4.    Zespół Edukacji wczesnoszkolnej

5.    Zespoły ds. sporu i turystyki

-Liderzy zespołów na bazie wniosków z ubiegłego roku przygotuje projekty planów pracy na rok szkolny 2017/2018.

-plan i harmonogramy prac z uczniem zdolnym;

-plan i harmonogram prac z uczniem z problemami wychowawczymi

Dyrektor i

v-ce dyrektorzy

5.

Dziennik Elektroniczny

30.08.2017r. godz. 09.00

Szkolenie – aktualizacje dziennika elektronicznego oraz platformy LIBRUS

RP SzP1

Wnioski dot. dziennika wynikające z roku szk. 2016/2017

Praca z platformą LIBRUS

A.   Pietraś

M. Chemperek

6.

RP – rozpoczynające rok szkolny 2017-2018

30.08.2017r. – godz. 9.00 – SzP nr 1

Wg przyjętego porządków RP

Dyrektor

7.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018:

·         Szkoła Podstawowa w tym oddziały gimazjalne – 04.09.2017r. godz. 9.00

·         Szkoła Podstawowa oddz. 0-III - 04.09.2017r. –godz. 10.00

               Hala sportowa CKFiS

Przygotowanie hali i scenariusza uroczystości , osoby prowadzące oraz części artystyczne

Dyrektor

v-ce dyrektorzy i wychowawcy

8.

Spotkanie z Lubelskim Kuratorem Oświaty – 25.08.2017r. godz. 9.00

UW – sala Błękitna

Dyrektor

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo