Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Lp. Posiedzenia RP/Inne Termin zebrania Zadania/plany/programy Osoby odpowiedzialne
1 Zebranie Zespołu kierowniczego szkoły

22.08.2016r. godz. 10.00

Plan przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017;Zmiany orga. wynikające z reformy oświaty. Powołanie Przewodniczących Zespołów i Agend szkoły

Dyrektor

2. Zebranie zespołów ds. nowelizacji statutu szkoły

18.08.2016r. – godz. 9.00

Przygotowanie projektu zmian w statucie w związku ze zmianami prawa oświatowego

V-ce dyrektorzy

3.

Spotkania  zespołów  RP

22-25.08.2016r godz. 10.00

 

  1. Zespół wychowawczy Szkoły Podstawowej
  2. Zespół wychowawczy Gimnazjum

-Opracowanie planów pracy ZW;

-Opracowanie programów wychowawczych;

- Opracowanie programów profilaktycznych;

- opracowanie na bazie regulaminów procedur usprawiedliwiania godzin nb oraz współpracy z rodzicami (na podstawie wniosków z roku 2015/2016)

v-ce dyrektorzy

pedagodzy

4.

Spotkania  zespołów  RP

22-25.08.2016r. godz. 10.00
  1. Zespoły przedmiotów matematyczno—przyrodniczych
  2. Zespoły Przedmiotów humanistycznych
  3. Zespoły nauczycieli j. obcych
  4. Zespół Edukacji wczesnoszkolnej
  5. Zespoły ds. sporu i turystyki

-Liderzy zespołów na bazie wniosków z ubiegłego roku przygotuje projekty planów pracy na rok szkolny 2016/2017.

-plan i harmonogramy prac z uczniem zdolnym;

-plan i harmonogram prac z uczniem z  problemami wychowawczymi

Dyrektor i

v-ce dyrektorzy

5.

Dziennik Elektroniczny

29-30.09.2015r. godz. 10.00

Szkolenie – aktualizacje dziennika elektronicznego oraz  platformy LIBRUS

RP ZSN1

Wnioski dot. dziennika wynikające z roku szk. 2015/2016

A. Pietraś

M. Chemperek

6.

Egzaminy poprawkowe

23-26.08.2016r.

Wg harmonogramu przyjętego na RP - godz.9.00

 

Powołane komisje

v-ce dyrektor Gimnazjum

7. RP – rozpoczynające rok szkolny 2016-2017

29.08.2016r. – godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa

30.08.2016r. – godz. 9.00 - Gimnazjum

Wg przyjętych porządków RP Dyrektor
8.

Rozpoczęcie  roku szkolnego 2016/2017:

  • Gimnazjum  – 01.09.2016r. godz. 9.00
  • Szkoła Podstawowa - 01.09.2016r. –godz. 10.00

                  Hala sportowa CKFiS

Przygotowanie hali i scenariusza uroczystości , osoby prowadzące oraz części artystyczne

Dyrektor

v-ce dyrektorzy i wychowawcy

9. Spotkanie z Lubelskim Kuratorem Oświaty – 24.08.2016r. godz. 10.00 UW – sala Błękitna Dyrektor

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo